H.V. Olympia '72

Olympia Nieuws

Voorbereiding ALV 2017; meld je voor een plek in het bestuur!

Het bestuur van Olympia '72 is in deze periode van het jaar bezig met het opstellen van het jaarverslag over het bestuursjaar 2016-2017 en met het voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering (ALV) die op vrijdag 6 oktober 2017 zal plaatsvinden. Tijdens de ALV zal in elk geval een besluit worden genomen over de contributie voor het seizoen 2017-2018 en over de bestuurssamenstelling. De bestuursperiode van de penningmeester (Mark Harren), de wedstijdsecretaris (Tessa de Jong) en de secretaris (René van der Zweerde) eindigt dit jaar. Mensen die geinteresseerd zijn om zich kandidaat te stellen voor één van deze functies of daarover meer informatie willen, kunnen zich voor 9 september a.s. melden bij één van de huidige bestuursleden. Ook als je (nog) geen formele bestuursfunctie wilt maar het wel interessant vindt om mee te praten over de toekomst van Olynmpia '72 kun je je melden; in het bestuur is ook plaats voor een lid zonder bijzondere taken.

Kortom: noteer 6 oktober 2017 alvast in je agenda en kom naar de ALV, daarnaast: denk na of je een bijdrage wilt leveren aan de toekomst van Olympia '72 door in het bestuur te komen.

Het jaarverslag over het bestuursjaar 2016-2017 en de voorstellen voor de contributie en de ebstuurssamenstelling zullen in de loop van september op deze website staan. Dan zal ook de agenda voor de ALV en de verdere invulling van de avond bekend worden gemaakt. Olympia '72 bestaat in 2017 45 jaar, dat kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan!