H.V. Olympia '72

Contributie

De contributie voor het verenigingsjaar 2017 - 2018 is per leeftijdscategorie aangegeven in onderstaande tabel. Opzeggen kan per verenigingsjaar. De opzegging dient bij de secretaris binnen te zijn voor 1 juni 2018.

Voor ouders of verzorgers die de contributie, de sportkleding of andere zaken in verband met het sporten niet kunnen betalen is wellicht een bijdrage van de Stichting Leergeld mogelijk. Voor informatie en aanvragen kunt u terecht op de website www.leergeld.nl/wassenaar.

Categorie Jaarcontributie
Senioren € 245,=
A-Jeugd € 180,=
B-Jeugd € 160,=
C-Jeugd € 140,=
D-Jeugd € 130,=
E-Jeugd en jonger € 110,=